01 August 2011

[Video] JIN Menganggu Perbualan Telefon Rancangan TV
Amalkan ayat yang biasa di baca di dalam Mathurat :

"Aku berlindung pada Kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang di ciptakan"

1 comment:

LegendZ said...

Ayat ini bukan sahaja boleh halau Jin dan Hantu, Pengundi Hantu pun boleh...