13 October 2011

Isu Zakat Melaka..kemana ia di leburkan..


1) Tanggungjawab utama Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) adalah membangun, menggalak, mengurus dan meningkatkan sosioekonomi orang-orang ISLAM mengikut undang-undang syarak.


2) Secara keseluruhan, Pendapatan hanya meningkat sebanyak RM8.3 juta @ 25.79% berbanding perbelanjaan yang meningkat sebanyak RM10.7 juta @ 38.62%. Perbelanjaan yang meningkat secara mendadak ini menyebabkan keuntungan MAIM menurun sebanyak RM2.3 juta atau 53.17% berbanding tahun 2008

3) Berdasarkan pemerhatian, peningkatan yang ketara dalam pendapatan sebanyak RM8.3 juta disumbangkan melalui kumpulan Wang Zakat (RM3.8 juta @ 14.28%) dan Kumpulan Wang Baitulmal (RM4.5 juta @ 104.87%).


Persoalannya, mengapakah kutipan zakat pada tahun 2009 hanya meningkat sebanyak 14.28% sahaja melalui Zakat Harta dan Zakat Fitrah? Selain itu, Mengapakah Zakat Fitrah hanya meningkat sebanyak RM53,444.00 kepada RM2.986 juta sahaja berbanding yang disasarkan sebanyak RM3.081 juta (Petikan Utusan Malaysia pada 13/08/09)


4) Berdasarkan pemerhatian, mendapati bahawa MAIM telah membelanjaan wang zakat yang sangat ketara dalam Asnaf Fakir (67.58%), Asnaf Muallaf (260.00%) dan Asnaf Gharimin (8,037.88%).

Persoalannya, mengapakah MAIM membelanjakan wang zakat yang amat ketara dalam Asnaf Muallaf dan Asnaf Gharimin (Orang yang berhutang)? Siapakah Muallaf dan Gharimin yang dimaksudkan?5) HARTANAH LOJI DAN PERALATAN

i) Wujud pelupusan TANAH dan BANGUNAN berjumlah pada harga kos RM3.8 juta. Nilai bersihkedua-dua aset ini berjumlah RM3.3 juta. Walau bagaimanapun, keuntungan atau kerugian ataspelupusan aset ini tidak ditunjukkan di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan mahupunPenyata Aliran Tunai. Persoalannya, mengapakah keuntungan atau kerugian tidakdidedahkan di dalam Laporan kewangan? Di manakah aset tersebut dan siapakah yangmembeli aset tersebut?

6) PERLABURAN

i) Di dalam Pelaburan Ekuiti, didapati wujud pelaburan dalam syarikat tersiar harga (Listed Company didalam Bursa) pada kos RM2.96 juta. Namun, nilai pasaran pada 31/12/09 ialah RM2.39 juta. Inimenyebabkan MAIM bakal mengalami KERUGIAN SEBANYAK RM 570,000.00.

ii) MAIM membuat pelaburan kewangan pada jumlah kos RM2.71 juta. Antara pelaburan iniialah Amanah Saham berkos RM1.51 juta. Namun, harga pasaran pada 31/12/09 ialahRM600,000.00. Ini menyebabkan MAIM bakal mengalami KERUGIAN SEBANYAK RM900,000.00 sekiranya kerajaan tidak membeli balik harga amanah saham sebanyakRM1.00 sesaham.


iii) Kesan pelaburan kewangan melalui Pelaburan Dinar Emas yang bakal mengalami KERUGIAN SEBANYAK RM 250,000.00 disebabkan kegagalan memperolehi semula pelaburan dinar emas yang dibuat melalui syarikatluar negara.


SECARA KESELURUHAN MAIM BAKAL MENGALAMI KERUGIAN TUNAI SEBANYAK RM1.72 JUTA.!! ............BAIK PUNYA....!

(Sumber: Audit Negeri Melaka 2009)

No comments: