21 November 2010

Malangnya Bahasaku

Bahasa orang dipuja dipuji
bahasa sendiri dicerca dikeji.


Bahasa orang dihormati
bahasa sendiri dibiar mati.


Bahasa orang dinilai dihargai
bahasa sendiri diabai dibenci.


Bahasa orang diyakini
bahasa sendiri disangsi.


Bahasa orang dianggap berguna
bahasa sendiri dipandang hina.


Bahasa orang dinobat dipelihara
bahasa sendiri disekat didera.


Bahasa orang dijunjung dijulang

bahasa sendiri dirundung malang.


Bahasa orang digilap gemilang
bahasa sendiri malap dan hilang.

No comments: