18 January 2011

Syiah yang sebenarnya membunuh Hussain dan Keluarganya?

No comments: